Elérhetőségek | Írjon nekünk
Központi telefonszám: +36 (42) 406 622
Központi e-mail cím: adotippkft@chello.hu
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adóváltozások 2016 - ÁFA, adózás rendje

Összefoglaljuk a legfontosabb adóváltozásokat 2016. évre vonatkozóan. Ezúttal az általános forgalmi adót (áfa) és az adózás rendjét érintő változásokat emeljük ki.

ÁFA

Változnak az időszakos elszámolású ügyletek számlázási szabályai. Főszabály szerint a teljesítés napja az elszámolással érintett időszak utolsó napja. Fontos, hogy az elszámolás módjáról, az elszámolással érintett időszak nagyságáról, fizetési feltételekről a felek írásba foglalt szerződést kössenek. Az új szabályokat azokra a számlákra kell alkalmazni, amelyeknél az időszak első napja, a számla kelte és a fizetési határidő is 2015.12.31 utáni napra esik.

A teljesítés napja a számla keltével egyezik meg, ha a számla kiállítása és a fizetési határidő korábbi, mint az elszámolással érintett időszak utolsó napja.

A teljesítés napja a fizetési határidővel egyezik meg ha a fizetési határidő az elszámolással érintett időszak utolsó napja utáni napra esik. Függetlenül attól, hogy a számlát az elszámolással érintett időszakban, vagy azt követően állítja ki az ésszerűség határain belül.

Az elszámolási időszak 12 hónapnál nem lehet hosszabb. A 12. hónap végével beáll az adófizetési kötelezettség.

Az áfa levonási jog 2 évre korlátozva van. 2 éven túl elévülési időn belül, csak önellenőrzéssel érvényesíthető a levonható áfa.

Fordított adózás alá eső ügyletek és az import önadózással megfizetett áfája esetében az előzetes áfa abban az adó-megállapítási időszakban vonható le, amely időszakban a fizetendő adót meg kell állapítani.

A sertés tőkehús áfája 5% lett, minden olyan termékre vonatkozik az új áfa kulcs, aminek a vámtarifaszáma 0203.

 

ADÓZÁS RENDJE

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bevezeti az adózók minősítésének rendszerét. Ez alapján három kategóriába sorolják az adózókat: Megbízható, kockázatos és átlagos. Minden adózót negyedévente, hivatalból minősít a NAV egy automatizált rendszer szerint. "Kézzel" nem lehet a minősítést beállítani, megváltoztatni. Az első minősítésről elektronikus úton küld értesítést a NAV az ügyfélkapun keresztül, utána csak akkor, ha változik a minősítés, de ügyfélkapun keresztül bármikor lekérhető.

Megbízható adózónak minősül, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- legalább 3 éve folyamatosan működik
- tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az állami adóhatóság által az adózó terhére megállapított adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át
- tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását
- tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt
- nem rendelkezik 500.000 forintot meghaladó nettó adótartozással
- tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószámfelfüggesztés és adószámtörlés hatálya alatt
- a NAV által kiszabott, tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át
- tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt
- nem minősül kockázatos adózónak

A megbízható adózók közzé sorolás előnyei:
- az ellenőrzési határidő legfeljebb 180 nap
- első alkalommal a bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén hiánypótlásra szólítják fel
- a kiszabható mulasztási bírság, illetve adóbírság felső határa a kiszabható felső határ 50%-a, ha a mulasztás a minősítés elvesztését eredményezi nem alkalmazható a kedvezmény
- a NAV automatikusan felajánlja a 12 havi részletfizetést, ha az tartozás 10.000 és 500.000 forint közé esik
- az áfa kiutalási határidő 2017.01.01-től 45 nap, 2018.01.01-től 30 nap

Kockázatos adózónak minősül, ha az alábbi feltételek közül legalább egy fennáll:

- szerepel a nagy összegű adóhátralékkal, illetve nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján
- szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózó közzétételi listáján
- egy éven belül a NAV ismételt üzletbezárás intézkedést alkalmazott vele szemben

Hátrányok:
- az áfa kiutalási határidő 75 nap
- az ellenőrzési határidőt automatikusan 60 nappal meghosszabbítják- utólagos ellenőrzésnél a kiszabott késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat ötszöröse
- a kiszabható mulasztási bírság, adóbírság legalább a felső határ 50%-a, felső határa legfeljebb a kiszabható 150%-a
- 2016.01.01 utáni mulasztások után lehet bekerülni a kockázatos minősítés alá.

Minden olyan adózó, aki nem megbízható, vagy kockázatos az átlagosnak minősül.